Olağan Genel Kurul

23 Nisan pazar günü saat 13.00 de dernek merkezimizde 3. ü olağan genel kurulumu yapılacak.
genel kurul üyelerimizin teşriflerini önemle rica ederiz.

Gündem:
1.  Yoklama Ve Açılış
2. Divan Heyetini Seçimi
3. Faaliyet ve denetim raporlarının okunması
4. Yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üye seçimi
5. Dilek Temenniler ve kapanış

Yorum Formu