Misyonumuz

1. Süre gelen gayretlerimizi ve birikimlerimizi öncülük yapacak kurum ve kadrolarla, örgütlü ve kurumsal bir niteliğe kavuşmak

2. Medeniyet persifektinden hareketle köklerimizden aldığımız değerleri, günümüz şartlarında geçerliliği olan projelerle; nitelikli birey, nitelikli kurum, nitelikli toplum inşasına yönelmek

3. Üyelerini ve muhatap kitlesini eğiterek, aidiyet dayanışma ve yardımlaşma ruhu oluşturup, başarılı olmaları için hayata hazırlamak

4. Değerlerimiz çerçevesinde, sağlam ve tutarlı temeller üzerinde şekillenen nitelikli düşüncenin öne alınmasını ve topluma yaygınlaştırılmasını sağlamak

 

Vizyonumuz

1. Temel ahlaki ilkeleri karakter haline getirmiş, ahlak ve kişiliğine güven duyulan, çağın şartlarını kavramış, mücadeleci özgüven sahibi, ufku açık, azimli, işinin ehli, nitelikli bireylerden oluşan bir topluluk.

2. Oluşturduğu nitelikli kadroları ve kurumlarıyla, güven veren yaklaşımlarıyla herkesin kendisini de çatısı altında görmek istediği bir cazibe ve çekim merkezi.

3. Toplumda birleştirici ve yapıcı roller üslenen, çığır açabilecek ve öncülük yapabilecek bir cemiyet

4. İnanç ve ahlakın değerini ve gücünü, yaşanan hayatta görünür kılmaya çalışan bir birliktelik

5. Yerel ve evrensel ölçekte, insanlığın hayrı ve gelişimi için, var olan uygun iş birliği zeminlerine katkıda bulunan; oluşum safhasındaki birlikteliklere destek sağlayan ve yeni inisiyatifler geliştirilmesinde roller üslenebilecek bir sosyal organizasyon

6. Yurt içinde ve her yerde, yurt dışında ise uygun görülen önemli merkezlerde teşkilatlanmayı hedeflemiş bir kurum

 

İlke ve Esaslarımız

1. İnanç ve ahlak esasları, tüm çalışmaların vazgeçilmez şartıdır.

2. Çalışmaların her aşamasında; ıslah, ihya, inşa çizgisinde bir medeniyet tasavvuruna göre hareket edilir.

3. Kadim geleneği ve kaynakları bilme ve sahiplenme; ancak bunları çağdaş bir yorumla sunma genel bir bakış açısı olarak benimsenir.

4. İstişare ile hareket etme esastır.

5. İnsan hak ve hukuku gözetilir; insan hak, hukuk ve özgülüğüne yöneltilen her türlü olumsuzluk, hukuksuzluk ve zulme karşı açık tavır alınır.

6. Aynı inanç ve ahlaki değerleri benimseyenlerin kardeşliği prensibine riayet edilir ve diğer cemiyetlere yaklaşımda bu esasa uyulur.

7. İnsan ve medeniyet hareketi, geleceğini, geleneksel miras üzerine kurmaya çaba sarf eder.

8. Bir şahsa, gruba, ırka, cinsiyete ve sınıfa imtiyaz verilmez.

9. Kurumsal çalışma; hiçbir kişinin, grubun ve kuruluşun çıkarlarına alet ve entegre edilemez.

10. Düşünce ve harekette itidal tercih edilir.

11. Açıklık ve şeffaflık esastır

12. Toplumsal meşruiyete önem verilir.

13. Yerel ve evrensel değerler dikkate alınır.

14. Uluslararası meşruiyet dikkate alınır.

15. Görevlendirmede ve istihdamda temsil, ehliyet ve liyakat öncelenir.

16. İhtilaflı meselelerde, ilgili istişare kurullarının kararlarına göre hareket edilir.

17. Stratejilerin, modellerin revize edileceği kabul edilir.

Yorum Formu